• Bir ürün yada hizmet ortaya çıkarmak üzere tasarladığımız süreçlerde katma değeri olmayan tüm faaliyetler “israf” olarak anılır. Yalın Düşünce israfla savaşmak, ortadan kaldırmak yada minimize etmek amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. 2.Dünya savaşı sonrası Japonya ile başlayan “Yalın Üretim” kavramı bugün başta otomotiv olmak üzere tüm sektörlerde...

  649,00 TL
 • TPM – Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) üretimin devamlılığını sistematik bir şekilde sürdürülebilir hale getirmek için kullanılan bir Yalın Üretim Tekniğidir. Makina, ekipman, prosesler ve calışanların verimliliğini arttırmayı ve stabil tutmayı amaçlayan TPM sistemi şirket karlılığını ve değer katmayı hedefler.

  1 003,00 TL
 • KANBAN, Yalın Üretim Teknikleri ve Tam Zamanında Üretim Teknikleri (Just – In -Time) yönetiminde kullanılan bir planlama tekniğidir. Esas olarak, minimum stokla ve hatasız hat beslemenin basit ve etkili metotudur.

  649,00 TL
 • Kaizen, Japonca bir kelime olup  kai – değişim, zen – daha iyi anlamına gelmektedir. Yalın Üretim literatürüne orijinal ismi KAİZEN olarak yerleşmiştir. Kaizen Eğitimi’nin temel mantığı; yüksek yatırım maliyetleri ile büyük iyileştirmeler yerine düşük ya da sıfır maliyetli  ve sürekli küçük iyileştirmelerdir....

  649,00 TL
 • SMED Eğitimi – Ayar Süresi Kısaltma (Single Minute Exchange of Die) anlamına gelmektedir. SMED – Ayar Süresi Kısaltma, üretim proseslerinde meydana gelen kayıpların minimize edilmesi için kullanılan bir çok Yalın Üretim Aracından biridir.

  649,00 TL
 • Value Stream Mapping ( Değer Akış Haritalama, VSM Eğitimi ) ürün ya da servis ortaya koyma süreçlerinin başlangıçtan müşteriye ulaşana kadar olan tüm aktivitelerini analiz etmekte kullanılan Yalın Üretim metotudur.   Mevcut durum ile dizayn edilecek olan gelecek durum...

  1 003,00 TL
 • Yalın Üretim Araçlarından biri olan Poka Yoke Eğitmi, Japon kökenli bir kavram olup hata önleme anlamına gelir. Üretim esnasında ortaya çıkan insan, makine veya tasarım kaynaklı hataların basit, ucuz yöntemlerle kalıcı çözüme ulaştırılmasıdır.  Japon mühendis Shigeo Shingo tarafından 1986 yılında çıkarılan “Sıfır Kontrol Sistemi” isimli kitap ile Poka...

  649,00 TL
 • İş hayatında Problem Çözme ve Karar Verme becerileri yönetim ve liderlik kavramları açısından son derece önemlidir.Problem çözümü için doğru karar verme yeteneğini iyileştiren birden çok kabul görmüş teknik vardır. Problem Çözme Tekniklerinden hangisinin kullanılacağı konunun türü ve karmaşıklığı ile ilişkilidir. Doğru aracı seçmek ve ekibin aktif...

  1 003,00 TL
 • Yalın Üretim Eğitimi, tüm süreçlerde uygulanabilecek ( Üretim, sağlık, bürokrasi ) temelde kayıpları elemine etmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. 1996’da James P. Womack ve Daniel Jones tarafından yazılan Dünyayı Değiştiren Makina ile 5 temel prensipten ve 3 temel değerden oluşan bir düşünce sistemi olarak sektördeki yerini almıştır. Kitapta isim olmadan...

  1 003,00 TL
 • Yalın Üretim Araçları Eğitimi, temel yapısıyla değer katmayan olguların minimize edilmesini amaçlar. Bu doğrultuda kullanılan tüm araçlar kayıpların ortadan kaldırılması yada azaltılmasını için kullanılır. Eldeki olanakların üretken kullanımına yönelik yaklaşım, teknik ve uygulamalar içerir. Yalın bir organizasyonda faaliyetler işlerin akışına göre...

  1 003,00 TL
 • Yalın üretimin temelinde prosesler arası koordinasyonun optimize edilmesi vardır. Proseslerdeki israfı tespit etmek ve ortadan kaldırma yada minimuma indirmek sürekli değer akışının gerçekleşmesini sağlayacaktır. Prosesler arasında biriken stoklar ve birbirlerini bekleyen istasyonlardan oluşan hantal üretim yapıları beraberinde kalite başta olmak üzere...

  649,00 TL
 • Temel İstatistik Eğitimi, istatistik sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanması ile uğraşan ve sonuçta verilerden gidilerek bulunan olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rol oynayan bir yöntemler bilimidir.

  1 003,00 TL
 • Deney tasarımı bir süreç yada sistemin girdilerinde değişiklik. yapılarak çıktıların gözlenmesi ve analiz edilmesidir. Ürün ve sureç geliştirmede deneysel çalışmalar önemli rol oynar. Deney tasarımı ilk olarak 1920’lerde R.A. Fisher ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.

  1 003,00 TL
 • Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı risklerden korunmasını sağlar.

  1 003,00 TL
 • IATF 16949 Eğitimi ;Otomotiv sektöründe gerçekleşen devasa yatırımlarla birlikte ana sanayi ve tedarikçiler arası ilişkiler ve kontrollerin gerçekleşmesi önem teşkil etmektedir. Ana sanayi ile tedarikçi firmalar arasında kurulan iyi ilişkiler firmaların bir araya gelerek çeşitli sistemler ile başlamıştır. 

  1 003,00 TL
 • Globalleşen dünyada rekabetin artması sonucunda firmalar bir adım öteye nasıl gidebileceklerini düşünmektedirler. Firmaların bu sert rekabet yarışında ayakta durabilmeleri için bazı teknik bilgilerini sınamaları gerekmektedir.

  1 003,00 TL
 • Tüketiciler alacakları hizmet ya da üründen maksimum derecede memnuniyet, minimum derecede fiyat beklerken öbür taraftan da yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

  649,00 TL
 • OHSAS 18001 Eğitimi, öncelikle ağır ve tehlikeli iş yerleri için BSI (British Standards Institute) tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk analizine dayalı bir yönetim sistemidir.

  649,00 TL
 • ‘Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al’ kapsamı çerçevesinde enerji yönetimi kararlarını ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak enerji tüketimini anlamak için aksiyon planlarının oluşturulmasında, tüketimi azaltmak için hedef ve enerji performans göstergelerinin belirlenmesinde ve böylece sürdürülebilir çevreye olan katkıya gösterge olan bir sistemdir. 

  1 003,00 TL
 • Fonksiyonel Güvenlik Standardı olarak bilinen ISO 26262 Eğitimi,  IEC 61508’in otomotiv sektörüne uyarlamasıdır. Kara taşıtlarının güvenlikle ilgili elektrik- elektronik sistemlerine uygulanır ve ürün yaşam döngüsü boyunca arızalara bağlı tehlikeleri irdeler. Risk, her istenmeyen etki ile ilişkilendirilmiş olan ASIL (Otomotiv Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi)...

  649,00 TL
 • ISO/TS 16949 standardının gerekliliklerinden olan APQP (Advanced Product Quality and Control Plan) ve PPAP (Production Part Appvoval Process) yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp PSW onayı ile devam eden ve seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama...

  649,00 TL
 • FMEA- Failure Mode Effect Analysis ( FMEA Eğitimi ) disiplini, 1960’larda ABD ordusunda uçak üretiminde geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

  649,00 TL
 • Global 8D Eğitimi (G8D), Ford Motor Company tarafından geliştirilen, farklı disiplinlerden kişilerin katılımıyla oluşan ekip çalışması ile yürütülen sistematik bir problem çözme tekniğidir.

  649,00 TL
 • GMMOG/LE Eğitimi (Global Material Management Operation Guide & Logistic Evaluation) Malzeme Yönetimi ve Lojistik Uygulamaları için geliştirilmiş bir standarttır. Proseslerdeki eksikliklerin analiz edilmesine olanak sağlayan bir öz değerlendirme sistemidir

  1 003,00 TL
 • IMDS Eğitimi ( International Material Data Sheet ) otomotiv endüstrisinde kullanılan malzemelere ait bilgilerin toplandığı global bir veri bankasıdır. Otomotiv üreticilerinden once BMW, Daimler Chysler, Ford, General Motors, Porche, Volkswagen, Volvo ve daha sonra Fiat, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota gibi markaların markaların...

  649,00 TL
 • MSA Eğitimi (Ölçüm Sistemleri Analizi), ISO/TS 16949 :2009 Kalite Yönetim Sistemi  çerçevesinde her yeni ürün devreye alınmasında ve seri imalatta müşteri özel istekleri başta olmak üzere tüm karateristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti altına almak amacıyla kullanılan yöntemdir.

  649,00 TL
 • SPC Eğitimi, IATF ( Uluslararası otomotivciler birliği ) tarafından ürün içerisinde kritik spesifikasyonlarda prosesin sürekli olarak kontrol altında tutulmasını amaçlayan bir araçtır.

  649,00 TL
 • Kalite Fonksiyon Yayılımı – QFD Eğitimi (Quality Function Deploytment) bir ürün yada prosesin geliştirme sürecinde, ekiplerin gereklilikler üzerinde doğru odaklanabilmelerini sağlayan bir yönetim aracıdır.

  649,00 TL
 • ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri işletmenin tüm faaliyetlerini bütünleşik olarak yönetme imkanı sağlayan sistemlerdir. ERP sistemi kaynakların temin sürelerini ve maliyetleri azalmayı amaçlamaktadır.

  649,00 TL
 • Tedarik Zinciri, tedarikçiden müşteriye kadar uzanan ve bu çevrimdeki tüm malzeme, ürün ve bilginin akışını içeren ağdır.

  1 003,00 TL
 • İşletmelerin elinde bulundurdukları ‘hammadde’ , ‘yarı mamul’ ve ‘mamul’ stok olarak adlandırılmaktadır. Stokların ihtiyaç anında elde bulunmaması veya gerektiğinden fazlasının depo edilmesi yüklü bir maliyet oluşturabilir. Yöneticiler hem talebi karşılayacak kadar stok elde bulundurmaya hem de minimum düzeyde stok maliyeti elde etmeye çalışmaktadır.

  649,00 TL
 • CE İşareti Eğitimi, Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa’ya Uygunluk” u ifade etmektedir. CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir.

  649,00 TL
 • Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi (GDT-GBT), bir ürünün tasarım aşamasında ölçüsel tüm özelliklerini göstermede kullanılan işaretler bütünüdür.

  1 003,00 TL
 • Yeni fikirlerin geliştirilerek hayata geçirilmesi, işletmelerin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu eğitim kapsamında deneyimli eğitmenlerimiz tarafından yaratıcı fikir üretmek için kullanılabilecek teknikler katılımcılara uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

  649,00 TL
 • Bu eğitimde, örgütlerde iyi yönetilemediği takdirde ciddi verimlilik kayıplarına yol açan çatışma ve stres konuları detaylı olarak ele alınmakta, çatışma ve stresle başetme yöntemleri açıklanmaktadır.

  649,00 TL
 • Yaratıcılık herkesle aynı şeye bakarken onlardan farklı bir şey görebilmektir. İnovasyonun temelini de yaratıcı fikirler oluşturur. Ancak yaratıcı fikir ticari bir başarı sağlamamışsa inovasyon olarak kabul edilmez. Bu eğitimde inovasyona yol açan yaratıcı düşünme teknikleri uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

  649,00 TL
 • “Örgütsel hedeflere ulaşılmasını olumlu ya da olumsuz etkileyen içsel ve dışsal faktörler” şeklinde tanımlanabilen risklerin yönetilebilirliği günümüzde işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim risklerin sistematik bir yapıda ele alınması, analizi ve yönetilmesi konularında yönetici personelin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

  649,00 TL
 • Etkili sunum hazırlama, vücut dilini doğru ve etkili kabiliyette kullanabilme özellikleri profesyonellerde önemli kriterlerden biridir. Kurumsal satış, ürün yada firma tanıtımı, proje sunumu gibi iş alanlarında etkili sunum becerisi kurumsal ve bireysel rekabette önemli avantajlar sağlar.

  649,00 TL
 • Yönetim işletmelerin karmaşık bir fonksiyonudur. Rekabet avantajı kazanmak isteyen işletmeler beşeri ve maddi kaynaklarını etkili yönetme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Bu eğitimin amacı söz konusu yeteneğin kazanılması altyapısının kazanılmasına katkı sağlamaktır.

  1 003,00 TL
 • Yaratıcılık herkesle aynı şeye bakarken onlardan farklı bir şey görebilmektir. İnovasyonun temelini de yaratıcı fikirler oluşturur. Ancak yaratıcı fikir ticari bir başarı sağlamamışsa inovasyon olarak kabul edilmez. Bu eğitimde inovasyona yol açan yaratıcı düşünme teknikleri uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

  649,00 TL
 • Stratejik yönetim, strateji geliştirme, uygulama ve sonuçları değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetlerdir. İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, amaç ve hedeflerin net olarak belirlenebilmesi stratejik yönetim anlayışıyla mümkündür. Bu eğitimle işletmelerde stratejik yönetim ve planlama süreci, katılımcılara...

  1 003,00 TL
 • Proje Döngüsü Yönetimi; Avrupa Komisyonunca benimsenen ve 1992’den itibaren Hibe Programlarında ve bu programlara yönelik projelerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntem ve yaklaşımdır. 

  1 003,00 TL
 • ILO(International Labor Organization)’ ya göre İş Etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan “metot etüdü” ve “zaman etüdü” tekniklerini içeren bir terimdir.

  1 003,00 TL
 • Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi Yalın 6 Sigma iki ayaklı bir iyileştirme prosesidir. Yalın – kullanılan araçlarla sistemde değer katmayan ögelerin ortadan kaldırılması ile düşük maliyet,  zamanında teslimat amaçlarına hizmet ederken, 6 Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodu ile ürün ve servis kalitesini arttırmayı ve dolayısıyla...

  4 425,00 TL
 • Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) tarafından geliştirilmiş olan ISO/TS 16949 standardı 3 Ekim 2016’da yayımlanan IATF 16949:2016’ya bırakıyor. ISO/TS 16949:2009’dan yeni versiyona geçmek için son tarih 14 Eylül 2018.  IATF 16949:2016’nın denetimlere etkisi ise 1 Ekim 2017...

  649,00 TL
 • Bir ürün yada hizmet ortaya çıkarmak üzere tasarladığımız süreçlerde katma değeri olmayan tüm faaliyetler “israf” olarak anılır. Yalın Düşünce israfla savaşmak, ortadan kaldırmak yada minimize etmek amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. 2.Dünya savaşı sonrası Japonya ile başlayan “Yalın Üretim” kavramı bugün başta otomotiv olmak üzere tüm sektörlerde...

  649,00 TL
 • Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi Yalın 6 Sigma iki ayaklı bir iyileştirme prosesidir. Yalın – kullanılan araçlarla sistemde değer katmayan ögelerin ortadan kaldırılması ile düşük maliyet,  zamanında teslimat amaçlarına hizmet ederken, 6 Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) metodu ile ürün ve servis kalitesini arttırmayı ve dolayısıyla...

  4 425,00 TL
 • IATF 16949 Eğitimi ;Otomotiv sektöründe gerçekleşen devasa yatırımlarla birlikte ana sanayi ve tedarikçiler arası ilişkiler ve kontrollerin gerçekleşmesi önem teşkil etmektedir. Ana sanayi ile tedarikçi firmalar arasında kurulan iyi ilişkiler firmaların bir araya gelerek çeşitli sistemler ile başlamıştır. 

  1 003,00 TL
 • Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) tarafından geliştirilmiş olan ISO/TS 16949 standardı 3 Ekim 2016’da yayımlanan IATF 16949:2016’ya bırakıyor. ISO/TS 16949:2009’dan yeni versiyona geçmek için son tarih 14 Eylül 2018.  IATF 16949:2016’nın denetimlere etkisi ise 1 Ekim 2017...

  649,00 TL