ISO 14001 Eğitimi Daha büyük görüntüle

ISO 14001 Eğitimi

iso-14001

Tüketiciler alacakları hizmet ya da üründen maksimum derecede memnuniyet, minimum derecede fiyat beklerken öbür taraftan da yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Daha fazla bilgi

649,00 TL vergi dahil

Daha fazla bilgi

TS EN ISO 14001 Eğitimi – Çevre Yönetim Sistemi 

Tüketiciler alacakları hizmet ya da üründen maksimum derecede memnuniyet, minimum derecede fiyat beklerken öbür taraftan da yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. İnsanlarda bütünüyle oluşan bu çevre bilinci kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerine ve çevreye verilecek değerin ve saygınlığın sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

ISO 14001 Eğitimi Standardı tüm dünyada çevre yönetim sistemi olarak bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur. ISO 14001 sosyal sorumluluk anlamında üretim ve hizmet sektörlerine önemli sorumluluklar yüklemiştir. Standart Eylül 2015 te tamamıyla revize edilerek ISO 14001: 2015 halini almıştır. Çevre sağlığının önemi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

ISO 14001 Eğitimi‘ nde amaç; Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm süreç sorumlularının, ISO 14001 Eğitimi standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı yorumlama becerisinin kazandırılması olacaktır.

ISO 14001 Eğitimi İçeriği

 • Çevre kavramının gelişimi,
 • Çevre yönetim sistemi standardında kullanılan kavramlar,
 • ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Çevre yönetim sisteminin diğer standartlarla ilişkisi,
 • Tehlikeli maddeler ve ekolojik işaretlemeyi içeren Çevre Mevzuatı,
 • Uluslararası Çevre Kanunları,
 • Önemli Çevre etkilerinin tespit edilmesi için yöntemlerin belirlenmesi,
 • İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması,
 • Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim,
 • Programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar,
 • Belgelendirme süreci
 • Performans değerlendirmesi

ISO 14001 Standardı’ nı kimler kullanabilir/uygulayabilir? 

Uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kurum ve kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ‘ni başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kurum, kuruluş ve üreticiler uygulayabilir.

Katılımcı Profili : Süreç sorumluları, Kalite Mühendisleri, Teknisyenler, süreçte yer alacak tüm çalışanlar.

Eğitim Süresi : 1 gün 

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.