FMEA Eğitimi Daha büyük görüntüle

FMEA Eğitimi

fmea

FMEA- Failure Mode Effect Analysis ( FMEA Eğitimi ) disiplini, 1960’larda ABD ordusunda uçak üretiminde geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

Daha fazla bilgi

649,00 TL vergi dahil

Daha fazla bilgi

FMEA Eğitimi 

FMEA- Failure Mode Effect Analysis ( FMEA Eğitimi ) disiplini, 1960’larda ABD ordusunda uçak üretiminde geliştirilmiştir. Sistem, Tasarım ve Proses hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.

FMEA Eğitimi – (Hata Türleri ve Etkileri Analizi); bir süreç esnasında meydana gelebilecek hata türlerini, oluşma olasılıkları, müşteriye olası etkisi ve önlenme yada yakalanma durumuna göre sınıflandıran sistematik bir ürün, proses, sistem geliştirme aracıdır. FMEA Eğitimi süreç akışında görev alan bir ekip ile gerçekleştirilir. Benzer süreçlerde meydana gelen hata istatistiklerinden de faydalanarak süreçte hata oluşmadan önlem almak amacıyla uygulanır ve bu sayede geliştirme zamanı ve maliyeti azaltır.  Genellikle üretim sektöründe uygulanan FMEA Eğitimi son yıllarda hizmet sektöründe de kullanılmaya başlamıştır.

Tasarım (Dizayn) FMEA                 

Mevcut benzer ürünlerden edinilmiş tecrübelerle yada potansiyel olarak ortaya konulan hata türlerini, ilk üretim öncesinde analiz etmekte ve olası hataların oluşmaması yada yakalanmasını amaçlayan bir araçtır.

Süreçlerin ve alt süreçlerin analizinde kullanılır. Dizayn hatalarının sistem fonksiyonları üzerindeki hata türlerini hedef alır.

Proses FMEA Eğitimi

Proses (Süreç) Hata Türleri ve Etkileri Analizi bir üretim sürecindeki iş akışı çıkartılarak her bir adım için olası hata türlerinin ortaya konularak düzeltici faaliyetlerin hata gerçekleşmeden uygulanmasını sağlar.

Sistem FMEA Eğitimi

Sistemin ve alt sistemlerini etkileşimini, olası hataların tüm sisteme etkisini analiz etmeyi ve olası hataları oluşmadan engellemeyi hedefler. Alt sistemlerin birbiri üzerindeki etkisi, sistemin çevreye etkisi de yine Sistem FMEA’ nın konusudur.

FMEA Eğitimi’ nde hedef; süreçte lider, uzman, yada üye olarak yer alacak kişilerin uygulamayı oluşturup sürdürebilmeleri için gerekli donanımı kazanması olacaktır.

FMEA Eğitimi İçeriği

 • FMEA Eğitimi tarihçesi
 • PFMEA formu
 • Proje Planlama
 • Tasarım FMEA Adımlar
 • Müşteri kavramı (VOC) ve hatanın müşteriye etkisi
 • Puanlandırma tablosu
 • Olasılık, Şiddet, Yakalanabilirliğin değerlendirilmesi
 • Risk Öncelik Sayısı
 • Aksiyon planı
 • DFMEA çıktıları
 • Tasarım doğrulama
 • Örnek uygulama

 
Katılımcı Profili : Her kademe yöneticiler, ürün üzerinde etkisi olan faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar, teknisyenler, çalışanlar.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma : Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.